Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website en de aangeboden diensten gebruikt

Door de Website te bezoeken of te gebruiken of er via te bestellen, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Door de Site te bezoeken of de inhoud ervan te bekijken en/of er goederen te bestellen, verklaart u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen, handelingsbekwaam heeft en ermee instemt zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u het er niet mee eens bent, gelieve de website dan niet te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle producten die door de website worden aangeboden. Alle wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden moeten worden goedgekeurd door de site-eigenaren en worden gepubliceerd. Alle andere documenten en algemene voorwaarden zijn ongeldig. Elke bezoeker van de website die gebruik maakt van zijn diensten stemt ermee in deze gebruiksvoorwaarden zonder uitzondering volledig na te leven. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden hiervan, koop er dan via. Het verzenden van een bestelling betekent dat u deze voorwaarden volledig accepteert.

Bestellingen

Bestellingen moeten via internet worden verzonden en ontvangen via de daarvoor bestemde bestelformulieren die op deze website beschikbaar zijn. Wij worden geacht uw bestelling te hebben ontvangen op het moment dat u hiervan per e-mail op de hoogte wordt gesteld. Details van uw bestelling zijn beschikbaar op: succesvolle voltooiing en verzonden via bevestigingsmail naar uw e-mailadres.

Prijzen en promoties

Alle prijzen op de site zijn definitief. In het geval van actieve promotie kunnen alle klanten de producten kopen tegen de juiste actieprijs. Productprijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Klanten betalen de prijs van het product was actueel op het moment van aankoop.

Vervoersvoorwaarden

De producten kunnen door het hele land geleverd worden. Gekochte producten worden per koerier verzonden naar het afleveradres dat is opgegeven op het moment van aankoop. De betalingswijze is betaling. Op plaatsen waar goederen niet per koerier kunnen worden verzonden, wordt gebruik gemaakt van nationale diensten postdiensten. Leveringen vinden elke dag plaats behalve in het weekend en op feestdagen.

Terugbetaling

Verzoeken tot retournering of annulering worden per e-mail verzonden. In het verzoek moet de gebruiker de redenen voor de terugbetaling vermelden. Wij behouden ons het recht voor om het verzoek af te wijzen indien wij de genoemde redenen ongegrond achten. Het geretourneerde product moet volledig zijn in dezelfde staat als het was (als nieuw) zonder opening en/of de verpakking heeft een beschadigd geheel. Het zou als nieuw moeten zijn, zonder sporen van schade.

Om aan het verzoek te voldoen, moet u het bestelnummer en de gegevens van de persoon die het product oorspronkelijk heeft gekocht en welke gegevens in de bestelcode worden weergegeven.

In het geval van een bewezen defect van onze kant (verkregen verkeerd product of defect product), moet de koper het product binnen tien (10) dagen vanaf de ontvangstdatum retourneren:

  1. 1. In het geval van een bewezen defect van onze kant (verkeerd product verkregen of product met gebreken), moet de koper het product retourneren binnen tien (10) dagen vanaf de dag dat hij het heeft ontvangen.
  2. 2. Als de beslissing van de klant om het product te retourneren niet te wijten is aan een van de bovenstaande objectieve redenen, behoudt het bedrijf zich het recht voor om niet aan het verzoek te voldoen. Als de klacht wordt bevestigd, kan de klant het product binnen tien (10) dagen retourneren vanaf de datum van ontvangst. In dit geval zijn alle transportkosten en prijsverschillen van de producten voor rekening van de koper.

In alle gevallen dienen de producten in de door de klant ontvangen staat te zijn, zonder beschadiging van de integriteit, onbeschadigd en in de originele verpakking. Als we ze niet binnen tien (10) dagen retourneren, vraagt ​​onze winkel geen terugbetaling aan.

In overeenstemming met de servicevoorwaarden en de goedkeuring van de terugzending van het product, heeft de klant recht op een ander product van dezelfde waarde of op terugbetaling. Klanten worden terugbetaald tot negentig (90) dagen vanaf de datum van ontvangst van het product.

In het geval van meerdere terugbetalingen is ons bedrijf naar eigen goeddunken van mening dat de klant misbruik maakt van het recht op terugbetaling of met kwade bedoelingen. In dit geval heeft het bedrijf het recht om de terugzending van het product te weigeren, zelfs als aan de hierboven beschreven voorwaarden is voldaan. U de voorwaarden laten de in de wet vastgelegde rechten van consumenten onverlet.

Hun verplichtingen als klanten
Gebruiksvoorwaarden

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en bij te werken. De herziene gebruiksvoorwaarden treden in werking op de datum van publicatie op deze site. Bekijk van tijd tot tijd de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

Toepasselijke legalisatie - jurisdictie

Deze overeenkomst wordt beheerst door internationale en lokale (voorgestelde) wetgeving, in het bijzonder de wetten die van toepassing zijn op: met betrekking tot e-commerce, verkoop op afstand en consumentenbescherming, en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de plaats van registratie van onze bedrijven.

Product

De producten die wij via e-commerce aanbieden zijn van de hoogste kwaliteit en voldoen aan alle eisen. Ze worden ook geanalyseerd op kwaliteit en gebruik. Hij is verantwoordelijk voor elk ander gebruik of gebruik anders dan waarvoor het product bedoeld en vermeld is alleen feest.

Vertrouwelijkheidsbeleid

De persoonlijke informatie over de klanten van deze website blijft vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor informatie en het bestellen van de uitvoerende 18 jaar en gaat akkoord met de informatie die door ons bedrijf wordt gebruikt. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wettelijk vereist.